Επίσημος Συνεργάτης ΗΡΩΝ

28210 94169

UP business

 

επιβραβευση συνεπειας με 25%

Πώς επωφελούμαι;

Για κάθε εμπρόθεσμη εξόφληση του λογαριασμού σου, ο ΗΡΩΝ σου κάνει δώρο το 25% της Χρέωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στον επόμενο λογαριασμό, ως επιβράβευση συνέπειας.

Χαμηλή αρχική τιμή

Ισχύουν οι κρατικές επιδοτήσεις

Συνδυάζεται με το ΗΡΩΝ ΕΝΑ

Επιπλέον Οφέλη

Δώρο η εγγύηση

Μηδενική εγγύηση/προκαταβολή μέσω της ενεργοποίησης της πάγιας εντολής.

Επιβράβευση Συνέπειας

Έκπτωση συνέπειας 25% σε κάθε επόμενο λογαριασμό στις χρεώσεις προμήθειας ρεύματος

Χωρίς Όριο Κατανάλωσης

Η τιμή της kWh και το πάγια παραμένουν σταθερά άσχετα από την τετραμηνιαία κατανάλωση

Αρχική Ημερήσια Χρέωση

0,086/kWh

Η αρχική τιμή πριν την έκπτωση συνέπειας είναι 0,086€/kWh

Ημερήσια Χρέωση με έκπτωση

0,0645€/kWh

Τελική τιμή με την έκπτωση συνέπειας. Η πραγματική τιμή για κάποιον που πληρώνει τον λογαριασμό πριν τη λήξη του.

Αρχική Νυχτερινή Χρέωση

0,0785€/kWh

Η αρχική νυχτερινή χρέωση 0,0785€/kWh για τους κατόχους παροχής τύπου Γ23.

Νυχτερινή Χρέωση με έκπτωση

0,04317€/kWh

Τελική τιμή 0,0589€/kWh για τους συνεπείς κατόχους παροχής τύπου Γ23

Μηνιαίο Πάγιο

6,00€

Σταθερά χαμηλό πάγιο 6,00€/μήνα ανεξαρτήτου κατανάλωσης

Άλλα οικιακά προγράμματα