Επίσημος Συνεργάτης ΗΡΩΝ

28210 94169

HOME 1/1N

 

ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

Πώς επωφελούμαι;

Τώρα έχεις όλη την ενέργεια που χρειάζεσαι, χωρίς χρονική δέσμευση και πάγιο!

Χαμηλότερη τιμή για χαμηλή κατανάλωση

Μηδενικό Πάγιο

Συνδυάζεται με το ΗΡΩΝ ΕΝΑ

Επιπλέον Οφέλη

Δώρο η εγγύηση

Μηδενική εγγύηση/προκαταβολή μέσω της ενεργοποίησης της πάγιας εντολής.

Ημερήσια Χρέωση 0-2000kWh

0,085€/kWh

Η ημερήσια χρέωση προμήθειας ρεύματος για τις πρώτες 2000kWh του τετράμηνου

Ημερήσια Χρέωση >2.001

0,092€/kWh

Η νυχτερινή χρέωση προμήθειας ρεύματος για κατανάλωση άνω των 2000kWh στο τετράμηνο

Νυχτερινή Χρέωση 0-2000kWh

0,0661€/kWh

Η νυχτερινή χρέωση προμήθειας ρεύματος για τις πρώτες 2000kWh του τετράμηνου

Νυχτερινή Χρέωση >2001kWh

0,0661€/kWh

Η νυχτερινή χρέωση προμήθειας ρεύματος για κατανάλωση άνω των 2000kWh

Μηνιαίο Πάγιο

0€

Μηδενικό πάγιο για όλη την διάρκεια του προγράμματος

Άλλα οικιακά προγράμματα