Επίσημος Συνεργάτης ΗΡΩΝ

28210 94169

business fix plus

 

χωρισ ρητρα αναπροσαρμογησ

Πώς επωφελούμαι;

Ο ΗΡΩΝ προσφέρει Ηλεκτρικό Ρεύμα χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής για δύο ολόκληρα χρόνια! Για εσένα που αναζητάς επαγγελματικές υποχρεώσεις με σταθερότητα.

Για παροχές με συμφωνημένη ισχύ κάτω των 25kva

Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής

Συνδυάζεται με το ΗΡΩΝ ΕΝΑ

Επιπλέον Οφέλη

Δώρο η εγγύηση

Μηδενική εγγύηση/προκαταβολή μέσω της ενεργοποίησης της πάγιας εντολής.

Έκπτωση για όλους

Έκπτωση στην τιμή της kWh χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής.

Χωρίς Όριο Κατανάλωσης

Η τιμή της kWh παραμένει σταθερή άσχετα από την τετραμηνιαία κατανάλωση

Χρέωση kWh όλο το 24ωρο

0,26€/kWh

Ενιαία χαμηλή χρέωση για ημερήσια/νυχτερινή κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Πάγιο (0-800kWh/4μήνο)

10€/μήνα

Πάγιο για χαμηλές καταναλώσεις

Πάγιο (801 – 1400/4μήνο)

17,5€/μήνα

Πάγιο για μεσαία κατανάλωση 

Πάγιο (1401 – 2000/4μήνο)

25€/μήνα

Πάγια για υψηλές καταναλώσεις

Πάγιο (> 2001/4μήνο)

35€/μήνα

Πάγιο για πολύ υψηλές καταναλώσεις

Άλλα επαγγελματικά προγράμματα